• Betonárna, beton od betonárky Beton ČERT - UHLÍ & PÍSKY OD ČERTA - 1
  • Betonárna, beton od betonárky Beton ČERT - UHLÍ & PÍSKY OD ČERTA - 2
  • Betonárna, beton od betonárky Beton ČERT - UHLÍ & PÍSKY OD ČERTA - 3
  • Betonárna, beton od betonárky Beton ČERT - UHLÍ & PÍSKY OD ČERTA - 4
  • Betonárna, beton od betonárky Beton ČERT - UHLÍ & PÍSKY OD ČERTA - 5
  • Betonárna, beton od betonárky Beton ČERT - UHLÍ & PÍSKY OD ČERTA - 6

Betony, cementové potěry, směsi z kameniva stmelené cementem

V rámci naší betonárny Beton ČERT vyrábíme a dodáváme zákazníkům certifikované betonové směsi v mnoha pevnostních třídách. Dále vyrábíme a přepravujeme cementové potěrysměsi z kameniva stmelené cementem v používaných konzistencích.
Popis různých druhů betonů – Beton Čert

Všechny naše betony (konstrukční i nekonstrukční) níže uvedené splňují veškeré požadavky dané platnou legislativou ČR – složení a vlastnosti všech nabízených betonů je v souladu se současnými normami, které vycházejí především z ČSN EN 206+A2: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda a případně také z ČSN 73 2404: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – doplňující informace.

Konstrukční betony vyrábíme pro všechny stupně vlivu prostředí (SVP), záleží na specifikaci zákazníka.

Speciální požadavky nutno konzultovat s vedením betonárny.Transportní beton

Běžné - neprovzdušněné betony

Nabízíme širokou škálu betonů od třídy C 8/10 do C 35/45 i v tekutých konzistencích - hrubozrnné i jemnozrnné (Dmax 22mm, Dmax 16mm, Dmax 8mm). Zpracovatelnost směsí je 60 nebo 90 minut. Doprava na stavbu probíhá automixy, čerpadly.

Provzdušněné betony

Naše portfolium nabízí běžně používané třídy provzdušněných betonů v tekuté konzistenci do třídy C 35/45 XF4 s maximální zrnitostí frakce 16 a 22 mm (Dmax 16mm, Dmax 22mm). Doprava na stavbu probíhá automixy, čerpadly.Potěry / zavlhlé směsi

Nabízíme jemnozrnné (nejen pískové) směsi (Dmax 4mm, Dmax 8mm) do třídy MC 30 (min.pevnost v tlaku = 30 MPa). Jde o běžné zavlhlé směsi s minimálním obsahem vody dopravované především autopřívěsy, valníky nebo sklopkami. Nabízíme také „nekonstrukční betony“ podle požadavků ŘSD – TP 192.Cementové stabilizace - SC (dříve Kamenivo stmelené cementem - KSC)

Jedná se o směsi s určeným oborem kameniva pojiva a vody v „zavlhlé“ konzistenci S1 nebo S2 do pevnostní třídy C9/12. Výroba podléhá normě ČSN EN 14227-1. Doprava těchto směsí je valníky nebo sklopkami.Mezerovitý beton – MCB

Jedná se o „zavlhlou“ směs v konzistenci S1. Tento beton je složen především z hrubého kameniva s maximální frakcí Dmax 22mm, kde pojivová složka slouží pouze pro spojení hrubých zrn směsi a je takto dosaženo velké mezerovitosti - propustnostni betonu (efekt drenáže). Pevnost betonu je 8 nebo 10 MPa. Doprava je valníky nebo sklopkami.Beton pro bílé vany

Jedná se o speciální recepturu tekuté konzistence (S4), kde je zvýšený důraz na delší dobu zpracovatelnosti (minimálně 90 min.) a pozvolný náběh hydratace pro eliminaci vzniku pracovní spáry v konstrukci. Konečné (požadované) pevnosti jsou deklarovány po 90 dnech zrání. Maximální zrnitost betonu - Dmax 16 mm. Doprava betonu probíhá v automixech, čerpadlech.
Betony pro průmyslové podlahy

Jedná se o betony třídy C 20/25, C 25/30 a C 30/37 v konzistenci S3 a S4 určené speciálně pro použití v průmyslových podlahách s hlazením nebo leštěním povrchu. Maximální zrnitosti směsí Dmax 16 mm. Možné přidání ocelových drátků nebo vláken (po dohodě s objednatelem). Doprava betonu v automixech, čerpadlech.Samozhutnitelný beton (Self Compacting Concrete – SCC)

Speciální složení těchto velmi tekutých betonů snižuje náklady při ukládání do konstrukce – beton vyplní všechny části bednění bez použití vibrace. Jeho znivelování je také velmi snadné z důvodu vysoké tekutosti směsi. Minimální třída betonu C 25/30. Doprava automixy, čerpadly.Pohledové betony

Betonové směsi, kde je kladen důraz na co nejnižší mezerovitost. Betony s jedinečným složením vstupních materiálů a se speciálními přísadami, které snižují výskyt otevřených pórů a kapilár. Jedná se o třídy C 20/25 a vyšší. Doprava automixy, čerpadly.Betony pro piloty

Betony třídy C 25/30 a C 30/37 v tekuté konzistenci S4 s maximálním zrnem Dmax 22mm. Podle požadavků ŘSD jsou betony koncipovány pro použití do „mokrého prostředí“ a pro použití do „suchého prostředí“. Doprava automixy, čerpadly.Související služby

K našim výrobkům nabízíme související služby naší dopravy pro převoz veškerých námi nabízených betonů, cementových potěrů a zpevněný směsí. Naše betonárna nabízí zákazníkům i další nadstandardní služby, např. použití speciálních receptur pro výrobu betonů při nízkých a záporných teplotách, zimní, noční a víkendový provoz, přidání zpomalující nebo zrychlující přísady do betonu atd.
Ceny produktů a služeb

Kompletní přehled produktů a souvisejících služeb včetně jednotlivých cen naleznete v naší rubrice Ceník.


Přejít na ceník  


Foto galerie

Foto galerie prostředí naší provozovny betonárny Beton ČERT v Sedlčanech, ve které Vám rádi vyrobíme a dopravíme různé druhy certifikovaných betonových směsí, cementových potěrů a směsí stmelených cementem.


Zobrazit celou galerii